Koistinen Kantele tekee yhteistyötä kantelemuusikoiden kanssa

Taiteilijayhteistyö on sisällä Koistinen Kanteleen perimässä

Koistinen Kantele on aina tehnyt yhteistyötä kanteletaiteilijoiden kanssa. Tämä yhteistyö on suorastaan sisäänrakennettu yrityksen perimään, koska tekemämme kanteleen kehittämistyön innoittajana ovat olleet useat Koistisen perheeseen kuuluvat kanteleensoittajat. Ritva Koistinen oli pitkään tarkein kanteleen kehittämisessä auttanut taiteilija. Sittemmin myös Anttu Koistinen sekä Olga Shishkina ovat antaneet panoksensa tähän työhön.

Yhteistyötä monen taiteilijan kanssa

Oman tiimin jäsenistä Hedi Viisma on vuorostaan keskeisin muusikko kromaattisen kanteleen äänialan laajentamisessa sekä soittimen ominaisuuksien eteenpäin viemisessä. Myös 2000 luvun alkuun ajoittunut Timo Väänäsen ja Eva Alkulan sponsorointi sähkökantelelainoilla sekä pitkään jatkunut yhteistyö Eija Kankaanrannan kanssa ja Senni Eskelisen kanssa ovat esimerkkejä hedelmällisestä hyvin sujuneesta yhteistyöstä artistien kanssa.

Haluamme tukea erityisesti kanteletaiteilijauran alkuvaiheessa

Olemme myös tukeneet useita taiteilijoita heidän uransa alkuvaiheessa mm. soitinlainoilla. Keskeistä Koistinen Kanteleen näkökulmasta on ollut uusien soittimien tutuksi tekeminen sekä uuden musiikin tekemisen edistäminen ja mahdollistaminen. Kantele on todella monipuolinen soitin, jolla voidaan tehdä hyvin monenlaisia asioita riippuen soittajasta. Soitin tarvitsee luonnollisesti soittajan ollakseen merkityksellinen ja olemassa.

Koistinen Kanteleen taiteilijasponsorointiin tulossa uusia kanteleita

Kesäkuussa 2012 Koistinen Kantele antoi avoimeen hakuun kaksi huippusoitintaan, joiden hakuaika päättyy 15.7.2012. Päätökset lainasoittimien saajista julkistetaan 15.8. mennessä. Tarkemmat tiedot kantelehausta löydät uutisistamme. Oletko Sinä kenties seuraava yhteistyötaiteilijamme?

Ulkomaalaistaustaiset yhteistyöartistit Olga ja Philippe

Viime aikoina Koistinen Kantele on tehnyt yhteistyötä pääasiassa kahden ulkomaalaistaustaisen kanteletaiteilijan kanssa. Olga Shishkina on oman tiimimme jäsen ja myös ensimmäinen ulkomainen kanteleen maisteri. Philippe BEER-GABEL on puolestaan ranskalainen indie pop -artisti, joka lähestyy kanteletta oman musiikkinsa tekemisen ja esittämisen kautta. Molempien artistien näkökulmassa on erityisen mielenkiintoista se, että heille kantele on vielä varsin uusi soitin. Olga on soittanut suomalaisia kanteleita syksystä 2008 ja Philippe konserttikannelta syksystä 2011. Heidän kokemuksensa ja konkreettiset neuvonsa voivat olla erityisen kiinnostavia heille, jotka miettivät kanteleen soiton aloittamista jonkin muun soittimen taustalta.

Kaksi kansainvälistä kanteletaiteilijaa jakaa kokemuksiaan ja luo uutta

Alla on linkit molempien taiteilijoiden kirjoittamiin artikkeleihin, joissa he lähestyvät kanteleensoittoa oman musiikillisen taustansa kautta. Erityisen mielenkiintoisia heidän kokemuksensa ovat siitä syystä, että molemmat ovat soittaneet kanteletta vasta melko lyhyen aikaa ja molemmilla on myös oma vahva näkemys kanteleesta soittimena. Philippe näkee kanteleessa soittimen indie pop musiikkiin ja Olga monien mahdollisuuksien klassisena, pop, rock ja jazz soittimena ja molemmat myös toteuttavat visioitaan rohkean aikaansaavasti.
Molemmat artikkelit on kirjoitettu englanniksi. Olga voi myös vastata mahdollisiin kysymyksiin suomeksi.