Mitsuko

Mitsuko Sato

"I have played the concert kanteles by the other kantele builders for a few times. But the reason I prefer the Koistinen kantele is their very smooth and elaborated semi-tone levers mechanism and a very suitable tension of the strings. This altogether creates wonderful balance. I bought two acoustic-electric concert kanteles 2 years ago and what I really like about them is their brilliant and sophisticated sound."

 

Eeva-028977 copy

Eva Alkula

"Muutama sana soittimistani"

38 -kielinen konserttikanteleeni on vuodelta 1993. Tämä soitin on kiertänyt kanssani maailman turuilla ja toreilla lähes 20 vuotta ja on tälläkin hetkellä Japanissa odottamassa seuraavaa sinne suuntautuvaa keikkamatkaa. Soittimen kirkas ja avoin sointi on kuultavissa mm. Helios -levylläni.

Oton ja Hannun vuonna 1996 rakentamalla 39-kielisellä konserttikanteleella on niinkin ihana taustatarina, että se kuului aikanaan Martti Pokelalle ja niinpä sammutuslaudan alta löytyy nimikirjaimet MP.
Sen sointi on lämmin ja pehmeä ja kuultavissa mm. SILLALLA -levyllä.

Uusin soittimeni on tätä kirjoittaessa vielä verstaalla viimeisteltävänä. Se on helmiäisvalkoinen, 39 -kielinen mikitetty soitin, jonka sointi on erittäin ulospäinsuuntautunut, suora ja voimakas.

Koistinen Ritva big

Ritva Koistinen

(kanteletaiteilija, kantelemusiikin lehtori Sibelius-Akatemia)

"Kokemuksiani kanteleista"

Kanteleen sointi on ollut keskeinen osa äänimaisemaani lähes koko elämäni ajan. Isäni Otto Koistinen rakensi ensimmäisen kanteleensa, kun olin vajaan vuoden ikäinen. Pari-kolme -vuotiaana löysin tutun lastenlaulusävelmän isäni tekemän kanteleen kieliltä.

Soiton opiskelun aloitin kuusivuotiaana. Omakohtainen kokemukseni kanteleiden soinnista on vuosien myötä muotoutunut, syventynyt ja saanut aina uusia sävyjä. Kanteleesta kasvoi minulle sielun syvien kerrostumien tulkki. Kanteleensoitosta ja sen opettamisesta kehittyi myös ammatti ja ura, jolla olen saanut keskeisesti rakentaa soittimen korkeimman oppiasteen koulutusta Sibelius-Akatemiassa.

Olen soittanut viiden vuosikymmenen aikana lukuisilla Koistinen kanteleilla - ensin ns. kotikanteleita, sittemmin konserttikanteleita. Isäni Otto on kehittänyt soittimia ja niiden sointia läpi vuosikymmenten, ja minulla on ollut harvinainen etuoikeus osallistua kehittämistyöhön sekä saada soittaa monia hänen parhaita instrumenttejaan. Vuodesta 1990 lähtien veljeni Hannu Koistinen on antanut oman vahvan panoksensa kanteleiden kehittämistyöhön ja heidän yhteistyöllään minulle tärkeimmän soittimen - konserttikanteleen - kehitys on edennyt korkealle ammattisoitinten tasolle. Samalla kanteleelle on koittanut uusi aika ja kukoistus.

Eri aikoina rakennettujen kanteleitten soinnissa on tapahtunut suuria kehitysaskeleita, mutta minulle läheinen soinnin ydin on säilynyt läpi vuosikymmenten. Soinnin syvyys ja rikkaus sekä kehossa tuntuvat erilaiset resonanssit koskettavat minua. Koistinen kanteleille ominaista on tumma ja syvä, lattian kautta resonoiva basso, keskialueen puhutteleva ja moniin vivahteisiin taipuva, laulava ydin sekä ylärekisterin sävelten kirkkaus.

Soittaessani eri tyylilajien teoksia ja kappaleita olen aina etsinyt kosketuksen eri ulottuvuuksia. Tähän teemaan olen syventynyt myös tohtorintutkintoon tähtäävässä tutkimustyössäni. Aina yhtä kiehtovaa on vuorovaikutus soittimen kanssa: mikä on kullekin soitinyksilölle ominaisinta, millaisia sävyjä siitä löytyy ja mitkä ovat instrumentin rajat. Olen oppinut, että soittajana minulla on mahdollisuus muokata kanteleen sointia, kehittää sitä. Samalla voin avautua soittimen vaikutukselle: kuinka voin kehittää taitoani juuri tämän soitinyksilön kanssa ja sen tarjoamissa puitteissa ja saada kanteleen puhkeamaan kukkaan.

 

Olga_kantele

Olga Shishkina

(kantele ja gusli taiteilija, pianisti, pedagoogikan kehittäjä @ Koistinen Kantele Ltd)

"The world of the electric kantele"

"Electric kantele captured my imagination immediately from the moment when I first saw and heard it. A spacecraft with the sound resembling both electric guitar and piano and a 5 octave range was invented to challenge one's mind and skills. Good quality amplification makes it possible to produce an overwhelming range of dynamical nuances from almost whispering to the most impressive boost. You can create your own musical world by using various sound effects - the only limitation is your own imagination! During last 4 years of working with the electric kantele I figured out one thing: the more you play, the more there is to explore. So the journey never really ends!"